Yasal Uyar

Deerli site ziyaretçisi,

Bu siteyi kullandnz takdirde aadaki koullar, yazlanlarla snrl olmakszn tüm maksat ve halin icab ile kabul etmi saylacaksnz.

1. www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org sitesi Türkiye'de sigara brakma alannda çalmak isteyen salk çalanlarn bilgilendirmek, ihtiyaç duyduklar eitim desteini salamak, sigara brakma konusunda aktivist olmalarna yardmc olmak amac ile kurulmu bir eitim web sitesidir.

2. Bu web sitesi salk çalanlarnn eitimi için hazrlanmtr ve web sitesinde yer alan veya kiiler tarafndan aktarlan bilgiler hastann/kiinin hekime veya baka bir salk çalanna danmasnn yerine geçemez. Bu Web Sitesindeki hiçbir yazl, görsel ve iitsel içerik bir tavsiye veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluturmamaldr. Kendi özel durumunuz konusunda sadece doktorunuzun önerilerine güvenmeniz çok önemlidir.

3. Web sitesindeki bilgilerin doruluu ve güncellenmesi için çallm ve çallmaya devam edilmektedir. Tüm çabalara ve gayretlerimize karn bu web sitesindeki bilgiler zamanla güncelliini kaybedebilir. Ayrca Türk Toraks Dernei ve sitenin yapmnda çalm olan herhangi bir kii web sitesinde bulunan bilgilerin eksikliinden veya yanllndan veya kullanmndan veya güncellenmesinden dolay garanti vermemektedir ve sorumlu tutulamaz.

4. Söz konusu sitenin yapmnda çalm herhangi bir kiinin veya kuruluun kullanmdan veya kullanamamazlktan dolay ortaya çkabilecek olumsuz sonuçlardan, yada içerikteki olabilecek hata ve/veya eksiklerden dolay ortaya çkabilecek cezai veya hukuki sorumluluu olmayacaktr, ayrca site kullanmndan dolay olumsuz sonuçlarla karlam olanlar, site yapmnda çalanlar ve irketleri aleyhinde ve/veya Türk Toraks Dernei aleyhinde maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunamazlar.

5. Web Sitesinde yaynlanan bilgiler ticari amaç gütmeksizin ve medikal kaynak gösterme kurallarna uygun kullanmak üzere kopya etmenize izin verir. Ancak, aldnz bu kopyalarn hepsi bu Web Sitesinde yer alan ve o malzemenin içerdii tüm telif hakk ve dier mülki uyar ve sorumluluktan feragat haklarn aynen tayacaktr.

6. Web sitesine interaktif katkda bulunanlarn, mesaj yoluyla bilgi ve düüncelerini paylaanlarn,soru soranlarn ve iletiim kuranlarn görü ve düünceleri site hazrlayclarn, irketlerini ve Türk Toraks Dernei 'ni hukuki ve/veya cezai sorumluluk altnda brakmaz. Bu görü ve düüncelerin sorumluluu tamamen aktaranlara aittir.

7. lgili yasalar uyarnca, halka açklanabilecek reçete bilgileri kstldr. www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org web sitesinde hiçbir ekilde hastalara tedavi yöntemi tavsiye edilmemektedir. stenmeyen sonuçlarn ortaya çkmamas için, ziyaretçilerin tedavi yöntemleriyle ilgili olarak uzman hekimlere bavurmalar önemle tavsiye edilmektedir.

8. www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org yalnzca kendi standartlarna ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link salamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içerii www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org'dan habersiz deitirilebilir. Bundan dolay, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir.

9. Tüm kullanclar yukarda belirtilen yasal uyary okumu, tamamen ve çekincesiz olarak kabul etmi saylrlar.