SÖZ Tanıtım Malzemeleri
İndirmek için resimlerin üzerine tıklayınız.

Dumansız hava sahası kamuoyu araştırma sonuçları

Türk halkının yüzde 85'i "dumansız hava sahası"nı destekliyor. 2008 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen anketin sonuçları, tüm kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde sigara ve tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair yasanın kuvvetle desteklendiğini gösteriyor.

Dosyayı indirmek için tıklayınız

DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Rehberi

Rehberin amacı, Sözleşmenin ilgili hükümleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Taraflara yardımcı olmaktır. Rehberde Taraflarca gerçekleştirilen uygulamanın farklı boyutlarına ilişkin görüşleri, deneyimleri, başarıları ve karşılaştıkları güçlükler yer almaktadır.

Dosyayı indirmek için tıklayınız

MPOWER: Tütün Salgınını Kontrol Etmeye Yönelik Politika Paketi

Bu kitap, tütün kontrolü konusunda etkin ve yapılması gereken 6 önemli önlemi içermektedir. MPOWER politika paketinde yer alan bu önlemler, TKÇS'yi imzalayan ve taraf olan ülkelerde tütün kontrolü ile ilgili olarak yapılması gerekenleri anlatmaktadır.

Dosyayı indirmek için tıklayınız

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) Yönetici Özeti: Türkiye

2006 yılında Türkiye genelinde yapılan tütün kullanım araştırması sonuçlarını bu özette görebilirsiniz. Sigara Bırakma: Yaşamının bir döneminde hergün sigara içmiş olanların dörtte birinden biraz fazlası (%26,5) sigarayı bırakmıştır. Sigara içmiş olanların (halen sigara içenler ve son 12 ayda sigarayı bırakmış olanlar) yaklaşık yarısı (%44,8) son bir yıl içinde sigarayı bırakmayı denemişlerdir. Ancak son 12 ay içinde sigarayı bırakmayı deneyenlerin %15,8'i sigarayı bırakmayı başarmışlardır.

Dosyayı indirmek için tıklayınız

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) Türkiye Raporu

2006 yılında Türkiye genelinde yapılan tütün kullanım araştırması sonuçlarını bu özette görebilirsiniz. Bu araştırma ile tütün ve tütün ürünleri kullanımı, tütün dumanından etkilenim, sigarayı bırakma isteği ve bireylerin medya ve sağlık uyarıları konusundaki tutum ve algıları konularında bilgiler elde edilmektedir.

Dosyayı indirmek için tıklayınız

Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı 2008 – 2012

Ülkemizde tütün kontrolü konusunda ilgili tüm sektörlerle birlikte, yapılacak çalışmaların planlanması ve sigara tüketiminin kontrol altına alınarak vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin ve gelecek nesillerimizin korunması amacıyla hazırlanan "Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı ".

Dosyayı indirmek için tıklayınız

Tütün Bağımlılığı İle Mücadele El Kitabı (Hekimler İçin) 2010

Rehber niteliğindeki bu kitabın başlıca amaçları tütün kontrolü alanında çalışan sağlık çalışanlarının bu konudaki söylemlerini mümkün olabildiğince standart hale getirmek, kendilerine başvuran bireylere yönelik aktarılması gereken bilgilerin ve yapılması gereken uygulama ayrıntılarını öğrenmelerine katkı sunabilmek, 4207 sayılı "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un ayrıntılarını ve gereklerini bilmelerini sağlayarak toplumda liderlik ve yönlendirme kapasitelerini geliştirmek olarak sıralanabilir.

Dosyayı indirmek için tıklayınız