Gizlilik Beyan

Deerli site ziyaretçisi,

1. www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org web sitesi ve Türk Toraks Dernei gizliliinizi korumay ve buna sayg göstermeyi taahhüt eder ve sitemizi ziyaret edip bize bilgi verdiinizde kendinizi güvende hissetmenizi diler. Size web sitesindeki güncellemeler veya sigara brakma konusundaki eitimler veya sunulacak hizmetlerle ilgili bilgi vermek için bize kendiniz hakknda bilgi vermenizi talep ederiz.

2. Bu Gizlilik Beyan topladmz bilgiler ve bunlar nasl kullandmzla ilgili olarak sizi bilgilendirmek için hazrlanmtr.

3. Türk Toraks Dernei ve www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org web sitesi, online sitelerini ziyaret edenlerin kiisel bilgilerinin gizliliine sayg gösterir. Türk Toraks Dernei yalnzca adnz, adresiniz, telefon numaranz, ve/veya e-postanz gibi sizin bu sitede gönüllü olarak verdiiniz kiisel bilgileri toplar. Türk Toraks Dernei ve/veya i verdii irketler, bu bilgileri, talep etmi olduunuz bilgileri size ulatrmak veya bilgiyi verdiiniz anda açklam olduu amaç dorultusunda kullanacaktr. Sizin gereksinimlerinizi daha iyi anlamak ve eitim ve hizmetlerimizi daha yararl klmak için zaman zaman bu bilgilere bavurabiliriz. Bu bilgileri sizinle irtibat kurmak için kullanabiliriz. Bu sitede belirtmi olduunuz kiisel bilgileri size açklanandan farkl bir amaçla üçüncü taraflara satmayz veya devretmeyiz.

4. çinde bulunduunuz Türk Toraks Dernei tarafndan koulsuz eitim destei ile hazrlanan www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org sitesi ayrca istatistiksel olarak sitemizi ziyaret edenlerin toplam saysn, sitemizin her bir sayfasn ziyaret edenlerin saysn, ziyaretçilerimizin Internet servis salayclarnn alan adlarn takip eder. Bu süreçte hiçbir kiisel bilgi kullanlmamaktadr.

5. Baz Türk Toraks Dernei sitelerinde "çerez" (cookie) ad verilen bir teknoloji kullanlmaktadr. Bir web sitesine girdiinizde, sunucunuzun taraycnza verdii simgeye "çerez" (cookie) ad verilir. Çerezler çok çeitli tür veri depo edebilirler. Çerezler bir sitenin ilevselliini arttrr veya bize bir sitenin kullanmn daha doru incelememizde yardmc olur. Örnein, sunucumuz sizi sitemize her ziyaretinizde bir kereden fazla parola girmek zorunda brakmayacak ekilde bir çerez uygulamas kullanabilir. Sizin açk izniniz olmadkça çerezler asla kiisel bilgi toplamaz.

6. Ziyaretçilerimize kolaylk olmas için, yararl bilgiler barndrdna inandmz baz sitelere web sitesi üzerinden link (geçi) salanmaktadr. Burada izah ettiimiz kiisel gizlilik politikalar ve süreçler linkli dier siteler için balayc deildir. Bu sitelerin veri toplama ve datma politikalar hakknda bilgi almak için dorudan kendilerine bavurmanz öneriyoruz.

7. bu Internet Kiisel Gizlilik Beyannda meydana gelebilecek deiiklikler bu sayfadan derhal yaynlanacaktr.