360 Sigara Bırakma Kliniği Modül 3- Örgütle

Sigara Bırakma Kliniği Modül (3) Örgütle
Bırakma Sonrası Süreci Düzenle

Bölümler
1. Sigara bırakma sonrası dönemin organizasyonu
2. Sigara bırakma döneminde izlem
3. Relaps olan hastada motivasyonel güçlendirme uygulaması
4. Bırakma süreci için özet
   a. Hazırlık Görüşmesi
   b. Bırakma Günü Görüşmesi
   c. Bırakma Sonrası Görüşme
   d. Tedavinin Sonlandırılması ve Relapsın Önlenmesi
 
1. Sigara bırakma sonrası dönemin organizasyonu
Bu aşamada bırakma başarısını çok etkileyen bir dönemde neler yapmamız gerektiğini gözden geçireceğiz. Bu noktaya dek hastamızı sigara bırakma noktasında önemli bir aşamaya dek taşıdık: Tedavisini planladık ve onu yaşamına geri gönderdik. Her ayrıntısında ona sigara alışkanlığını yeniden hatırlatacak ayrıntılarla dolu yaşamına. İşte şimdi hastamız verdiğimiz öneri ve tavsiyeler ve bizim kontrol ve desteğimizle, sigara bağımlılığından adım adım kopacak.

///
ÖRGÜTLE


Takip randevusunu belirle (yüz yüze veya telefon aracılığı ile) 
   • Zamanlama. Takip randevuları bırakma gününden hemen sonra gerçekleşmelidir (tercihen ilk hafta içinde). İkinci takip randevusu ilk ay içinde önerilir. Diğer takip randevuları gereğince düzenlenir.
Takip sürecindeki görüşmelerde.
Başarıyı tebrik edin.

Eğer sigara kullanılmış ise tümüyle yoksunluğa tekrar dönmesini sağlayın ve sorunları gözden geçirin.
Tekrar başlamanın bir öğrenme deyimi olduğunu hastaya hatırlatın.
Halihazırda yaşanmış problemleri belirleyin ve yakın gelecekte yaşanacak zorlukları belirtip önlem alın.
İlaç kullanımı ve bununla ilgili sorunları değerlendirin (doğru kullanım vb).

Daha yoğun tedaviye yönlendirme ihtimalini göz önünde bulundurun.

Sigara bırakmak isteyen hastalarımı ne sıklıkla görmeliyim?
Sigara bırakma süreci üç ana dönemden oluşur ve hasta görüşmeleri bu dönemlerde yapılır.
 • Hazırlık
 • Bırakma
 • Bırakma sonrası

Çoğu sigara bırakma kliniği de bu aşamalara göre, aşağıdakine benzer bir takvimi izler:
1. Hazırlık için bırakma öncesi görüşme. Hazırlık ve sigara bırakma tarihinin belirlenmesini içerir.
2. Bırakma günü (Bırakma gününde genelde hastaya randevu verilmez.)
3. Bırakma sonrası ilk hafta. Relaps riskinin en yüksek olduğu dönem.
4. Bırakma sonrası ilk ay. Haftalık, onbeş günlük periyodlarla veya ay sonunda bir kez. 

Unutmayın sigara bırakanlar en sık ilk 2 hafta içinde sigaraya yeniden başlıyor. Bu nedenle bu süreçte hastayı görmek, kararlılığı desteklemek, yoksunluk belirti-bulgularını değerlendirmek ve gerekli müdahalelerde bulunmak yaşamsal önemdedir. Eğer olanağınız varsa bunu sizin veya birlikte çalıştığınız bir görevlinin hastayı telefonla araması yararlı olabilir; size zaman kazandırabilir.
Yani, bu takip çizelgesi bırakma sonrası relaps riskinin en yüksek olduğu erken dönemde hastayı takip etmeye odaklanır. Hastanız ve sizin ihtiyaçlarınız, olanak ve tedavi seçiminize göre bu takvimi esnetebilirsiniz.

Sigara kullanıcısına tedavi konusunu söylerken kullanılabilecek bir örnek.
“Sigara bırakma girişimi sırasında uygun yardım, destek ve öneriler ile tedavinizin gözden geçirilmesi, bırakma şansınızı neredeyse iki misli artırır. İlaçların da başarıyı artırdığını anlatmıştım. Kontrol görüşmelerinize gelirseniz başarınızı artırmak üzere size yardımcı olabilirim.

///
Sigara bırakma döneminde izlem 
   • Relaps riski bırakma sonrası ilk ay ve özellikle ilk haftada çok yüksektir. 
   • Takipler yüz-yüze, telefonla veya posta yoluyla (elektronik veya elden) yapılabilir. 
   • Başarılı bir sigara bırakma öncesinde genellikle 3-4 defa girişimde bulunulmaktadır.
   • Sigara bırakan hastaların bunlarla başa çıkma yöntemlerini belirlemek için 2-3 dakika fazladan zamana ihtiyacınız olabilir. 
   • Sigara bırakma sorunu karmaşık olan hastalarda tütün konusunu görüşme süresi 1-3 dakikaya sığmayabilir. Bu grup hastalarla daha uzun süre görüşmek veya sevk etmek daha uygun bir yaklaşım olabilir.

Relapsın önlenmesinde motivasyonel güçlendirme uygulaması

TeRKET kılavuzu (5R):

  • Tüm etkileri  gözden geçirin 
  • Riskleri vurgulayın
  • Kazançları vurgulayın
  • Engelleri Belirleyin
  • Tekrarlayın

///
TeRKET: Tüm Etkileri Gözden Geçirin 

Sigara bırakmanın hastanın kendisiyle ne kadar ilgili olduğunu, tüm etkilerini mümkün olabildiği kadar spesifik bir şekilde anlamasını sağla. Motivasyonel bilginin etkisi, bu bilginin
 • Hastanın hastalığı veya riski,
 • Aile veya sosyal durumu (örn. Evde çocukların olması),
 • Sağlık kaygıları,
 • Yaş,
 • Cinsiyet ve
 • Diğer önemli hasta özellikleri (daha önceki bırakma deneyimi, sigara bırakma konusunda kişisel bariyerler) ilişkisi ile bağlantılıdır.

TeRKET: Riskleri Vurgulayın  

Doktor, hastadan sigaranın sağlığı üzerine olan negatif etkilerini belirtmesini istemelidir. Doktor hasta ile ilişkili gibi gözüken özelliklerin altını çizebilir. Doktor, düşük nikotinli veya düşük katranlı sigara formlarının (pipo, puro vb) bu riskleri azaltmayacağını vurgulamalıdır. Risk örnekleri arasında şunlar vardır.
   • Akut riskler: nefes darlığı, astım alevlenmesi, gebeliğin zarar görmesi, impotans, infertilite, artmış serum karbonmonoksit seviyeleri.
   • Uzun dönem riskler. Kalp krizi ve inmeler, akciğer kanser, ve diğer kanserler (larinks, oral kavite, farinks, özefagus, pankreas, mesane, serviks), KOAH (kronik bronşit ve amfizem), uzun dönemli maluliyetler ve yoğun bakım ihtiyacı.
   • Çevresel riskler. Eşinde artmış akciğer kanseri ve kalp hastalığı riski; sigara içenlerinin çocuklarında sigara kullanma oranında artış; sigara içenlerinin çocuklarında düşük doğum ağırlıklı bebek, astım, orta kulak hastalıkları ve solunum yolu infeksiyonları riskinde artış.

///
TeRKET: Kazançları Vurgulayın 

Doktor, hastadan sigarayı bırakmanın potansiyel yararlarını belirtmesini istemelidir. Doktor hasta ile ilişkili gibi gözüken özelliklerin altını çizebilir. Ödül örnekleri arasında şunlar vardır.
• Sağlık durumunda düzelme
• Gıdaların tadına varılması
• Koku duyusunun iyileşmesi
• Para biriktirme
• Kendini daha iyi, enerjik hissetme
• Ev, araba, kıyafet ve nefesinin daha iyi kokması
• Sigara bırakma kaygısının geçmesi
• Çocuklarına iyi örnek olması
• Daha sağlıklı bebek ve çocuklar
• Diğerlerini sigaraya maruz bırakma endişesinin ortadan kalkması
• Fiziksel olarak daha iyi hissetmesi
• Fiziksel aktivitelerini daha iyi yapabilmesi
• Cildinin daha geç yaşlanması

TeRKET: Engelleri Belirleyin 

Doktor, hastadan sigarayı bırakmanın önündeki engelleri ve zorlukları saptamasını istemelidir ve tedaviye yol gösterecek bileşenleri not almalıdır. Engel örnekleri arasında şunlar vardır.
• Yoksunluk belirtileri
• Başarısızlık korkusu
• Kilo alımı
• Destek yoksunluğu
• Tütünden alınan keyif

TeRKET: Tekrarlayın 

Motivasyonu olmayan hastaların görüldüğü her muayenede motivasyon görüşmesi tekrarlanmalıdır. Daha önceki girişimlerinde başarısız olan sigara kullanıcılarına, çoğu sigara içicisinin, başarılı bırakma öncesi pek çok bırakma girişiminde bulunduğu anlatılmalıdır.

/// 
4. Bırakma Süreci İçin Özet
Aşağıdaki bölümlerde, başlangıçtan beri üzerinde durduğumuz bazı noktalarda kısa tekrarlar ile bu önemli aşamalara ilişkin pratik ipuçları sağlamayı amaçlıyoruz:

a. Hazırlık Görüşmesi
Hazırlık görüşmesinin, bırakma gününden yaklaşık 1 hafta kadar önce yapılması önerilmektedir.
Hazırlık görüşmesi bırakma konusunda kesinlikle kararlı hasta ile yapılır; hastanın kararlılığı güçlendirilmeye çalışılır. 
   Bu görüşmede;
   • Bırakma kararlılığı güçlendirilir.
   • Daha önceki bırakma deneyimlerinin üzerinden geçilerek riskler değerlendirilir. 
   • Tedavi seçeneklerinin ne olduğuna değinilir.
   • 1 hafta-10 gün sonrası için bırakma tarihi belirlenir. 
   • Bırakma sonrası olası güçlükler ve özellikle yoksunluk belirtileri tarif edilir.
   • Kullanılacak tedavi tarif edilerek hastaya reçetesi yazılır.
   • Bu süreçteki görüşme takvimi netleştirilir.
 
Hazırlık görüşmesi 30-45 dakika sürebilir ve bırakma tarihinden bir veya iki hafta önce yapılmalıdır.

Hazırlık görüşmesinde hastalarınızdan gelebilecek önemli bir-iki soru ve yanıt önerileri:

“Hazır olduğumda bırakmam mı daha iyi, yoksa bırakma günü belirleyip ona bağlı kalmam mı?”   “Bir gün belirlemek ve ona bağlı kalmak daha iyi. Bu sizin bırakmaya hazırlanmanıza yardımcı olacak ve size bir hedef verecektir. Bu tarihle beraber tüm sigaralardan kurtulacağınız ve bu günden sonra kullanabileceğiniz bir ilacınız olacak. Size süreç boyunca rehberlik edebilir ve kendinizi hazır hissedeceğiniz bir bırakma günü belirmenize yardımcı olabilirim.”

Bırakma günüme kadar, içtiğim sigara sayısını azaltmalı mıyım?                                             
“Buradaki sorun, giderek daha az sigara içtiğinizde, içtiğiniz her sigaranın sizin için biraz daha önemli olabilmesidir. Bırakma gününe geldiğinizde bunun size psikolojik olarak pek bir faydası olmayacaktır, aynı zamanda sigaradan biraz daha fazla nefes alacağınız için fiziksel olarak da faydası olmayacak. En iyisi, bu sizin sigara içtiğiniz son hafta olduğu için, şimdiye kadar nasıl içiyorduysanız o şekilde devam etmeniz ve kendinizi bırakma gününüze hazırlamanızdır.”

///
Hazırlık görüşmesinde yapılacaklar

1. Önerdiğiniz tedavi seçeneğini anlatın:
   • Destek ve ilaç kombinasyonundan oluşan kanıta dayalı tedavi
   • Planladığınız kontrol takvimi (bırakma günü öncesi ve sonrasındaki haftalarda en az 3 görüşme)
2. Sigara içen hastanızın bu sefer bırakmaya kararlı olduğundan emin olun:
   • Sağladığınız tedavi ve yardıma rağmen, hastanızın kararlılık ve çabasının gerektiğini belirtin ve “ciddi bir bırakma girişimine hazır mısınız?” sorusunun yanıtını alın
   • İzlem randevularına gelebileceğini kontrol edin
   • Eğer %100 emin değilse daha uygun bir zamanda tekrar gelip sizden yardım alabileceklerini belirtin
3. Bırakma günü belirleyin:
   • Bırakmak için bir gün belirlemenin önemini açıklayın 
   • Bırakmak için uygun bir gün belirleyin
   • Sigarayı azaltmanın değil bırakmanın hedeflendiğini vurgulayın
   • Bırakma gününden sonra amacın tek bir nefes bile alınmaması olduğunu açıklayın
4. Yoksunluk sendromunu açıklayın:
   • Sigarayı bırakan çoğu sigara içicisinin farklı belirtiler göstereceğini anlatın
   • Belirtilerin çoğunluğunun 2-4 hafta süreceğini ve “tek bir nefes” olmaksızın sürdürdükleri sürece şiddetlerinin ve sıklıklarının azalacağına dair onları temin edin.
5. Sigara bağımlılığının derecesini ölçün/anımsayın!
   • Fageström testine bakın.
6. Önceki bırakma girişimlerini değerlendirin/anımsayın
   • Riskleri gözden geçirin.
7. İlaçları tartışın ve reçeteleyin:
   • İlaç seçeneklerini ve bunların hangi yollarla işe yaradığını açıklayın. 
   • Unutmayın: Tercih ettiğiniz ürün bupropion veya vareniklin ise hastanız bu ilaçlara sigarayı bırakmadan bir-iki hafta önce başlamak zorundadır.
   • İlaç reçetesi için gerekli düzenlemeleri yapın.
8. Bırakmaya hazırlık önerileri:
   • Sigarayı bıraktığı ilk günden itibaren ev, iş ve araba gibi yerlerdeki tüm sigara, küllük ve çakmaktan kurtulmasını önerin.
   • En fazla günün hangi sigarasını özleyeceğini ve bununla nasıl başa çıkabileceğini sorun.
   • Başa çıkma stratejileri üzerine öneride bulunun. 
   • Tüm arkadaş, aile ve iş arkadaşlarına (özellikle sigara içenlerine) sigarayı bıraktığını söylemesini ve onlardan destek istemesini önerin.

///
b. Bırakma günü görüşmesi (Gerekiyorsa-Uygunsa)
Hedef hastanın bırakmasından yaklaşık 1 hafta önce ve 1 hafta sonra görüşmektir. Eğer uygun ve gerekli olduğunu düşünüyorsanız bırakma günü için de 15 dakikalık bir randevu düzenleyebilirsiniz.
Hastanın son sigarası bu bırakma günü görüşmesinin hemen öncesinde içilmelidir. Sigara içicisi ile bu seans, hastayı yeterli ilaç desteği olduğuna dair temin edecek ve doz ile kullanım talimatlarına uymaya zorlayacaktır. Bu seansla ayrıca motivasyon zirveye çıkarılacak “tek bir nefese bile hayır” mesajını kuvvetlendirilecek ve ileriki hafta planlanacaktır. Bırakma günü randevusu muhtemelen 15-20 dk sürecektir.
Bu görüşmeyi yapmamanız durumunda buradaki bazı bilgi ve önerileri, hazırlık görüşmesinde verebilirsiniz.

Bırakma günü görüşmesinde yapılacaklar
1. Hastaya bırakma konusunda ne hissetiğini sorun:
   • Eğer endişeli ise güven verin ve bırakmanın faydalarını vurgulayın
   • Hastanın tüm sigaralarını elinden çıkardığından emin olun.
2. İlaç kullanımı konularını tartışın:
   Bupropion ve Vareniklin

   • Kullanımı kontrol edin ve soruları varsa yanıtlayın.
   • İlacın ne şekilde yardımcı olacağını yeniden açıklayın (yoksunluk sıkıntılarının azaltılması, başarının artırımı).
   • Herhangi bir yan etki varlığını sorgulayın.
   NRT
   • NRT kullanımının mantığını anlatın (Yoksunluk sıkıntılarının azaltılması, başarının artırılması).
   • Hastaya NRT’ye başlamasını önerin; doğru kullanım ve doz konusunda bilgi verin.
   • NRT ürünlerine yönelik kaygılarına yanıt verin (örn. NRT kansere neden olmaz, sigaradan daha az nikotin içerir vb); kullanıma ilişkin bilgi verin (örn. tadına alışılır).
3. Sigaradan TÜMÜYLE kaçınmanın önemini açıklayın:
   • “Tek bir nefes çekmenin” onu en başa götüreceğini, tümüyle bırakmanın daha kolay olacağını ve bu biçimde yoksunluk dönemini daha hızlı atlatacağını vurgulayın
4. Başa çıkma konusunda öneride bulunun:
   • Dikkatini başka yöne yoğunlaştırma, güç durumlardan kaçınma, egzersiz ve ilaç kullanımı gibi teknikleri önerin. 
   • Hastanın ek destek alabileceği yerleri önerin.
5. Özetleyin
   • “Tek bir nefes”e bile hayır
   • Adımları teker teker atın
   • Zamanla daha kolay olacaktır
   • İyi bir başlangıç önemlidir

///
Sigara içme dürtüsü ve bununla ne yapılacağı
Sigara içenler, sigara içmek için kuvvetli bir dürtü hissettiklerinde bir sigara içerler ve bu his geçici olarak kaybolur. Sigara bırakıldığında bu bir seçenek değildir. Dürtüyü azaltmanın yegâne yolu hiç içmemektir.

Başlangıçta sigara bırakma dürtüsü çok bunaltıcı olabilir. Özellikle de hasta buna hazırlıklı değilse. İlk birkaç gün ve hafta bu dürtüler çok kuvvetli olabilir ve çok sık gerçekleşebilir.  Unutmayın, bu dürtüler geçerler ve kontrol edilebilirler. Hastalar bırakma günlerinden sonraki birkaç hafta boyunca sigara içmedikleri sürece dürtüler daha az kuvvetli ve daha seyrek hale gelecektir ve hastalar da onlarla daha iyi başa çıkacaklardır. 

Bir hastanın aklında içme ile ilişkili birçok farklı şey olabilir. Aşağıda en yaygın tetikleyicilerin listesi vardır.

   • Stres 
   • Tartışmalar
   • Diğer sigara içenler
   • Alkol
   • Normalde sigara aldığı yerlerden geçmek
   • Çay ve kahve bardakları
   • Yere atılmış sigaraları görmek
   • Sigara dumanının kokusu
   • Yeni sosyal statüler
   • Anksiyete
   • Sıkıntı
   • Sevilen sigara içme mekanları
   • Sigara içiminin yaygın olduğu yerlerdeki aktiviteler 
   • Anılar
   • Öğünlerin sonrası

Bir hasta, tetiklenmiş bir sigara dürtüsü ile başa çıktığı her seferden sonraki yeni dürtüyü, biraz daha kolay karşılayacaktır. Ancak kibirli davranılmamalı, hastalar kendilerini gereksiz yere sigara içicilere ya da yüksek riskli durumlara maruz bırakarak kendilerini test etmeye kalkmamalıdır.
Hastalar günden güne değişecek ve bir gün kolayca başa çıktıkları bir durum sonraki sefer daha zorlayıcı olabilecektir. Zamanla dirençlerini kıran tetikleyiciler fark edilir, ancak en iyisi bunun kendiliğinden olmasına izin vermektir. Sigara yoksunluğu sendromları için en yaygın tedaviler nikotin replasmanı, bupropion (Zyban) ve vareniklindir (Champix). Daha hızlı nikotin vererek daha hızlı akut rahatlama sağlayan sistemler (örn: nazal nikotin) bulunmasına karşın yoksunluğu tedavi etmede bir nikotin replasman tedavisinin diğerinden daha etkili olduğuna dair açık bir kanıt bulunmamaktadır. Türkiye’de NRT olarak bant ve sakız formları mevcuttur.

///
Sigara içme dürtüsü ile başa çıkma yöntemleri

Nikotin Replasman Tedavisi (NRT):
İlgili bölümde ayrıntılandırıldığı gibi düzenli kullanılmalıdır. NRT ürünlerinin çoğunluğunun bedendeki nikotin seviyesini yükseltmesi vakit alır. Bu nedenle hastaların sigara dürtüsü ortaya çıkana dek beklemelerinin faydası yoktur.
Glukoz:
Glukoz yükseldiğinde dürtüyü azalttığına dair kuvetli kanıtlar vardır (Glukoz tabletleri eczaneden temin edilebilir). Hastaların diyabetli olup olmadıkları kontrol edilmelidir.
Egzersiz:
Kısa (5 dakikalık) süreli, orta yoğunlukta egzersizler (seri bir biçimde yürümek, birkaç basamak birden merdivenleri çıkmak gibi) dürtüleri azaltıyor gibi görünmektedir. Hastalar bir süredir egzersiz yapmıyorsa, doktorları tarafından kontrol edilmelidirler.
Dikkati dağıtma:
Bazen hastalar sadece dişlerini sıkmak ve dürtüyü atlatmak zorundadırlar. Ama kendine bir meşgale bulmak, aktif bir şey ile uğraşmak dikkatlerini sigara içme dürtüsüne odaklamak yerine başka bir şeye odaklamak yardımcı olacaktır.
Kaçınma:
Eğer hastaların daha sık ya da daha ağır sigara içme dürtüsü hissettiği belirli yerler (kafe, kahve, sigara içicilerle sosyalleşme gibi) varsa ilk bir kaç hafta bunlardan kaçınmalıdırlar.

Sık karşılaşılan bir soru: “Gerçekten çok kuvvetli sigara içme isteği hissettiğimde ne yapmalıyım?” 
“Herkes sigara içme dürtüsü ile farklı yollarla başa çıkar. Hatırlanması gereken en önemli şey şudur: Tek bir nefes almaksızın geçirdiğiniz süre arttıkça, sigara içme arzusu, dürtüler daha seyrek olacak. Bu dürtülerle başa çıkmada herkesin etkili bulduğu farklı yöntemler olabilir: Kendinizi meşgul ederek dikkatinizi dağıtmak sigara içmeye teşvik edecek durumlardan kaçınmak, egzersiz yapmak ve elbette size büyük yardımı olan ilacınızı kullanmak”.

İştah artışı ve bunun için ne yapmalıyız?
İştah artışı tütün yoksunluk semptomlarından biridir ve bir süre devam edebilir. Çoğu insan için iştah artışı kilo alımını haber verir – kilo almanın esas nedeninin bırakma gününden sonra metabolik hızdaki düşüş olmasına rağmen. Kilo alımı bazı içicileri sigarayı bırakmak için bir girişimde bulunmasını engellemesine rağmen, kilo alımı sigarayı bırakmaktan vazgeçmede esas neden değildir.
Çoğu insan ortalama 3-8 kg alır; eğer hastalar daha az yer ve daha fazla egzersiz yaparsa bu söz konusu olmayabilir. Çoğu uzmanın uzlaştığı başlık herhangi bir zamanda esas olarak sağlıklı değişimi (örneğin sigarayı bırakmak) yapmaktır.
Sigara içmeyi bırakmaya çalışma, beslenmeyi değiştirme ve fiziksel aktiviteyi artırmayı hep birden yapmaya çalışmak, üçünde de başarısızlıkla sonuçlanabilir. En iyi davranış şekli sigarayı bırakmaya yoğunlaşmaktır ve bu sağlık açısından en büyük etkiye sahip olandır. Daha sonra hasta eğer bir iki ay boyunca sigara içmemeyi başarırsa ve sigara bırakmayı başarmış eski bir tiryaki olarak kendine daha fazla güvenir ve beslenme alışkanlığını değiştirip, daha çok egzersiz yapabilir.

///
c. Bırakma sonrası görüşme
Bırakma sonrası 1. haftada görüşme randevusu verilmesi ve bu randevunun her türlü durumda, hasta sigara içmeye devam etmiş olsa bile gerçekleştirilmesi çok yararlı olacaktır.
 
Eğer olanağınız varsa bu süreci daha yakın izlemle tamamlayabilirsiniz: Bırakma gününden sonraki ilk üç haftalık süreçte gerçekleştirilen görüşmeler aynı yolu izler: 
   • Bir önceki haftayı gözden geçirme, 
   • İlaç kullanımının kontrolü, 
   • Gelecek hafta için plan ve 
   • Motivasyonu arttırmak.
Bu görüşme eğer hasta başarılıysa sadece 10-15 dakika sürebilir, fakat bazıları mücadele için daha uzun sürelere ihtiyaç duyabilir.

Bırakma gününden sonra her hafta
1. Haftanın nasıl geçtiğini tartışın:
Eğer sigaradan uzak kalmışsa:
   • Tebrik edin ve ödül verin
   • Tek bir nefes almamanın önemini vurgulayın
Eğer kaçamak varsa: 
   • Harcadığı çabayı takdir edin, fakat tamamen uzak durmanın önemi üzerinde durun
   • Her kaçamak sigara içimi hastayı bırakma gününe geriletir
   • Tek bir sigara bile içmek yoksunluğu daha da arttırır
   • Sigarayı tamamen bırakmanın daha kolay olacağını anlatın.
Eğer azaltmışsa:
   • Azaltmanın iyi bir fikir gibi algılanmasına hak verin, fakat neden işe yaramayacağını anlatın. (Sigaranın sonuna dek içme, daha derin nefesler çekme, her an artırma ihtimali…) 
   • Eğer hasta her gün içiyorsa yeni bir bırakma günü önerin ve tamamen bırakmanın önemini anlatın.
2. Yoksunluk şikâyetlerini kontrol edin:
   • Çoğu yoksunluk semptomlarının kısa süreli olduğuna ikna edin
3. İlaç kullanımını kontrol edin:
   • Hoş olmayan bir tat alabileceğini anlatın; ancak bu hoş olmayan duyguların geçici olacağı konusunda ikna edin
   • Herhangi bir yan etki olup olmadığı konusunda bilgi edinin
   • Dozuna, edinme ve kullanmayla ilgili sorunları kontrol edin. Oral NRT’nin yetersiz kullanılıp kullanılmadığı ayrıntısına dikkat edin.
4. Gelecek haftayı tartışın:
   • (Uygunsa ve Gerekliyse)
   • Hastanın riskli gördüğü durumları ve baş etme yollarını tartışın
5. Özetleyin:
   • “Tek bir nefes bile yok!”
   • “Adım adım ilerleyin, direnin.”
   • “Zamanla daha kolay olacak.”

Bırakma sonrası sık karşılaşılabilecek bir soru: "Birkaç haftadır sigara içmiyorum, ilaç kullanmayı bırakmalı mıyım?"  

"Bu kez bırakmak konusunda iyi gidiyorsunuz. Fakat ilacınızı bırakmak için hala erken; ilaç tedavisi sigara içmemenize yardımcı oluyor. Size önerim ilaç tedavisini önerildiği gibi 8-12 hafta sürdürmenizdir. Bu ilaç tedavisi güvenlidir ve zamanı geldiğinde herhangi bir sorun yaşamadan bırakabilirsiniz. Şu anda bırakmak zamansız olabilir ve daha sonra çabalarınızı boşa çıkartabilir."
///
d. Tedavinin sonlandırılması ve relapsın önlenmesi
Tedavinin sonunda önemli olan hastanın ilaç tedavisinin yeterli olduğuna ve hastanın sürekli desteği nasıl alacağı konusunda bilgili olduğuna emin olmaktır.

Herhangi bir relapsı önlemek için etkili müdahale konusunda sınırlı kanıt vardır, fakat hastalar yüksek risk durumlarının farkında olmalı ve bir dizi temel stratejiyi uygulamalıdır.

Bırakma denemelerinden sonra hasta sigarayı bırakamamışsa konunun gözden geçirilmesi tek seçenek olarak kalır, böylece hasta yeni bırakma denemesinden ve sigara bırakma müdahalelerinden gelecekte yardım almaktan vazgeçmiş olmaz.

Bırakma denemesinde başarısız olmuş bir hastaya bilgi verilmesi örneği:
“Biliyorsunuz sigarayı bırakmak zordur ve bazı tiryakilerin birden fazla denemesi gerekir. Bu yüzden bu kez yapamamış olmanız gelecekte başarılı olamayacağın anlamına gelmiyor. Bu süreçte çok şey öğrendiniz. Bu öğrendikleriniz, bu tecrübe sizi tekrar denemekten alıkoymamalı.

"Sigarayı bırakanların çoğu bunu birkaç denemeden sonra başarabiliyorlar."

"Sizin bu denemeden öğrendiğiniz şeyler bir sonrakinde işinize yarayacaktır. Yeni ve etkili bir girişimde bulunmadan önce şimdi biraz ara verin, birkaç ay içinde sigarayı bırakmak için yeni bir denemeye hazırlanmak üzere biraz düşünün.”

1. İlaç kullanımı:
   • Bupropion kullanıcılarına 120 tabletlik (yaklaşık 9 haftalık) süreci tamamlamalarını önerin
   • Vareniklin kullanıcılarına 12 haftalık süreci tamamlamalarını önerin
   • NRT kullanıcılarına 12 haftaya kadar devam etmelerinin gerekli olduğunu söyleyin
2. Relaps risklerini tartışın:
3. Potansiyel relaps durumlarıyla başa çıkmak için öneride bulunun:

   • Uzak durmayı sağlamak için motivasyonu artırın (TeRKET)
4. Sürekli-ileri destek yollarını tartışın:
   • Hastlarınıza, daha ileri düzeyde ek destek ihtiyacı duyarsa bu desteğin nereden, hangi uzmanlardan ve/veya sağlık birimlerinden alınabileceğini öğrenin ve gereğinde hastanıza önerin.

İleri danışmanlık uzmanlığı gerektiren durumlar
Sigara içiminin kesilmesi için davranışsal destek sağlanması bazı durumlarda ileri uzmanlık bilgi ve becerisi gerektiren bir tedavidir. Ender olarak bazı hastaların ihtiyaçları ve kişisel sorunları sigara bırakma önerisinin ötesinde bir uzmanlık gerektirebilir. Adölesanlar, psikiyatrik sorunu olan hastalar gibi özel durumlarda da uzmanlık yaklaşımı gerekli olabilir. Eğer bu hastaların bu nitelikte bir profesyonel desteğe ihtiyacı olduğunu düşünürseniz, uygun uzmanlara ve/veya servislere yönlendirin ve sigarayı bırakmalarına bu yolla da yardımcı olmayı deneyin.