Sigara Bırakmada Öğrenme Zemini

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Sigara Bırakmada Öğrenme Zemini, tütün kontrolü ve sigara bağımlılığı tedavisi alanında çalışan hekimlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Sizin katılımınızla güçlenecek proje online bilgi kaynaklarının yanı sıra alanının önde gelen uzmanları ile yapılacak yüz yüze eğitimlerden oluşuyor.

SÖZ projesinin öncelikli hedefi e-kursu tamamlamış birinci ve ikinci basamakta çalışan hekimlere standardize eğitim materyalleriyle eğitici eğitimi almış alan eğiticileri aracılığıyla sigara bırakma yardımı becerisi kazandırılmasıdır. Diğer hedef ise halkın sigara bırakma konusundaki farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesidir

SÖZ Projesi Neler İçeriyor?

  • e-Kurs
  • Eğitici Eğitimleri
  • Alan Eğitimleri

Neden Bu Proje?

Sigara bilinen en önemli önlenebilir hastalık ve ölüm nedenidir.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 100000 kişinin zamansız olarak hayatını kaybetmesine neden olan bu salgın ile mücadelede hekimlerimize büyük bir rol düşmektedir. Çalışmalar sigarayı bırakmak isteyenlerin yalnızca %5'inden daha azının bunu yardımsız başarabildiği oysa uygun destek ve etkin tedavi ile bu başarının 5-6 kat arttığını göstermektedir.

SÖZ projesi ülkemizin bu önemli sorununu giderilmesi amacıyla;
Projeye katılan hekimlerin bilgi ve becerilerini artırmak ve TOPLUMDA sigara bırakma konusunda hekim desteği farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Nasıl Katılabilirsiniz?

SÖZ e-kursuna kayıt olup dersleri tamamlamanız, eğiticilerimizle yapılacak yüz yüze buluşmalara katılmanız için yeterlidir. Eğtiimler Türk toraks Derneği tarafından ücretsiz olarak düzenlenmektedir.