SÖZ Eğiticileri

Sigara bırakma pratik eğitimleri bölgesel olarak eğiticiler tarafından düzenlenmektedir. Aşağıda Türk Toraks Derneği şube eğiticilerini görebilirsiniz.

Akdeniz
Hilal Demiralay
Önder Öztürk

Ankara
Osman Örsel
Şule Akçay
Gülin Erkmen
Çağla Küçük Uyanusta
Hülya Bayız

Batı Anadolu
Sertaç Arslan

Batı Karadeniz
Figen Atalay
Ali Nihat Annakkaya
Leyla Yılmaz Aydın

Orta Karadeniz
Nejat Altıntaş
Meftun Ünsal
Ümit Tutar

Çukurova
Cengiz Özge
İsmail Hanta

Doğu Anadolu
Adnan Kazım Usalan

Güney Doğu Anadolu
Recep Işık

İç Anadolu
Emin Maden
Turgut Teke

İstanbul
Pınar Pazarlı
Atilla Uysal

İzmir
Oğuz Kılınç
Osman Elbek
Haydar Karakuş
Ercan Eriş

Kuzey Doğu Anadolu
Leyla Sağlam
Metin Akgün

Marmara
Esra Uzaslan
Aslı Görek Dilektaşlı

Orta Anadolu
Hakan Büyükoğlan
Murat Apaydın

Orta Karadeniz
Nejat Altıntaş
Meftun Ünsal
Ümit Tutar